ISTERVIN

ISTERVIN - Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével

istervin

A projektről röviden

 
 
HUSK/1101/2.2.1/0294
 
A projekt fő célja a természeti értékekben gazdag térségekben a környezet megóvására irányuló stratégia kidolgozása és megvalósítása. Ennek eszköze a biotermelés elvén alapuló szőlőművelés elterjesztése, fenntartható fejlesztése.
 
A projektbe bevont szőlőültetvények a táj természetes, hagyományos rendszerének részei és tájvédelmi területekkel szomszédos dombvidéki lejtőkön találhatók (Magyarországon például a Duna-Ipoly Nemzeti Park, Szlovákiában Nyitra megyében a Párizsi mocsarak, Somhegy) A szőlőültetvények a veszélyeztetett növény- és állatfajok, valamint a természet védelmében jelentős potenciállal rendelkeznek. A szőlőművelés alapvetően befolyásolja a szomszédos tájvédelmi területeket. A hagyományos technológiák (az intenzív agrotechnika, a gyomirtók, a rovarölő szerek, stb.) alkalmazása a szőlészetekben összeütközésbe kerül a természet- és tájvédelemmel. Ezek a technológiák megbontják az ökológiai egyensúlyt, aminek következtében pusztulnak a hasznos állat- és madárfajok és a védett növényfajok. Szennyezik a talajt, a környező folyókat és a szermaradványok bejutnak a táplálékláncba, talajerózióhoz vezetnek.
  
A szőlőművelés azonban pozitív szerepet is játszhat a tájépítésben, ha nem használ kockázatos technológiákat és így visszatér a természetes módszerek alkalmazásához. Az új technológiák bevezetése lehetővé teszi a táj biodiverzitása és az egészséges környezet fenntartását. Ezek a módszerek hozzájárulnak a szőlőtermelő vidék gazdasági és védelmi funkcióinak bővítéséhez. A projekt új stratégiát fogalmaz meg a szőlőművelés fenntartható fejlesztésében, ami kizárólag a biogazdálkodáson alapul. 
 

 

Speciális célok

 
A szőlővédelem ökológiai modelljeinek továbbfejlesztése és alkalmazása a vegyszeres növényvédelem helyett (vegyszermentes növényvédelmi technológiák, növénykondicionáló készítmények technológia szintű alkalmazása a vegyszerfelhasználás csökkentése és a maximális termésbiztonság fenntartása érdekében).
 
  • A biodiverzitás növelése, a talajerózió csökkentése és a talajminőség javítása a szőlőültetvények fajgazdag gyeptakarásos sorközművelésével
  • A helyi meteorológiai állomások bevonása a betegségek jelzésével kapcsolatos adatok gyűjtésébe az alternatív készítmények célirányos alkalmazása érdekében.
  • Racionális tápanyagellátás szőlőlevél- és talajanalízis alapján.
  • A vegyszermentes technológia biodiverzitásra gyakorolt hatásainak monitorozása és összehasonlítása a konvencionálisan művelt területekkel és a környező természetes ökoszisztémákkal, néhány fontos indikátor csoport (nappali lepkék, ragadozó atkák, makroedafon, madarak, magasabb rendű növények) vizsgálatán keresztül.
  • Az ökológiai művelésmód ökonómiai kérdéseinek vizsgálata.
  • Agrár-környezetvédelmi felvilágosítás ismeretterjesztő előadások formájában, a közvélemény alakítása és a szőlőművelés környezetvédelmi célú innovatív rendszereivel kapcsolatos információk terjesztése.
  • Információs centrum kialakítása és működtetése.
 
Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
 
 
Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00