Mintagazdasági Hálózat

A SZE MÉK Mintagazdasági Hálózata 

A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karon 2000 óta működik a gyakorlati oktatást segítő Mintagazdasági Hálózat.
A mintagazdasági rendszer koncepcióját az országban egyedülállóként a Kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete dolgozta ki, és a mai napig felel a mintagazdasági hálózat működtetéséért. A „Mintagazdaság/Mintaüzem/Elismert gyakorlóhely, kutatóhely” címet pályázat alapján lehet elnyerni és visszavonásig viselhető.
 
A kritériumoknak való megfelelés ötévente kerül felülvizsgálatra. A kari Mintagazdasági Hálózatnak jelenleg (2016) 62 tagja van, a tagok tevékenységi területe felöleli a Karon oktatott tárgyak teljes spektrumát a mezőgazdaságtól az élelmiszeriparon át a bankszektorig. 
 
A „Mintagazdaság” definíciója:

„Olyan gazdálkodási (termelési) egység (pl. családi gazdaság, gazdasági társaság stb.), amely együttes tevékenysége (és nem utolsó sorban eredményei) révén például szolgálhat a régió többi, hasonló tevékenységet folytató szereplője számára.”

 

A Mintagazdaságok szerepe

 

A mintagazdaságok szerepe nem korlátozódik a Kar hallgatóinak fogadására, hanem a karral folytatott, mindkét fél számára kölcsönösen előnyös együttműködésen alapul.

 

Az SZE MÉK segítségnyújtása a hálózat tagjai számára:
 
 • szaktanácsadás és információnyújtás
 • közös kutatási projektek megvalósítása
 • pályázatok megvalósításánál együttműködő partneri szerep biztosítása
 • szakmai segítség pályázatok, hitelkérelmek stb. készítéséhez
 • szakmai továbbképzési lehetőségek biztosítása, stb. 
 
 
Mintagazdaságok SZE MÉK felé vállalható feladatai:
 
 • hallgatók gyakorlati képzésének biztosítása
 • belföldi/külföldi szakemberek fogadása, szakmai bemutatók tartása
 • szaktanácsadás gyakorlati feltételeinek megteremtése
 • kutatási eredmények bemutatása felhasználóknak/vállalkozóknak (új fajták, technológiák, eljárások, gépek, stb.)
 • adatszolgáltatás a gazdaság tevékenységéről (pl.: diplomadolgozat, PhD disszertáció, kutatás-fejlesztés, stb.)

 

Mintagazdasági cím odaítélése

  

 • pályázat alapján
 • erre a célra összeállított formanyomtatványon
 • pályázati anyag értékelése (bíráló bizottság)
 • helyszíni szemlék
 • bíráló bizottság (egyetem, FVM, kamara, stb.) értékelése
 • előterjesztés a kari vezetés felé
 • mintagazdasági cím odaítélése
 • megállapodás a gazdaság és az egyetem között
 • mintagazdasági funkciók gyakorlása:

- Egyetem (szaktanácsadás, információnyújtás, oktatás/továbbképzés)

Mintagazdaság (bemutatók szervezése, hallgatók fogadása)

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00