NYD Regionális Szaktanácsadási Központ

 

Intézetünk a Nyugat-dunántúli régióban Regionális Szaktanácsadási Központ feladatkört tölt be. Ezen területi funkció az alábbi feladatköröket foglalja magába:


Regionális Szaktanácsadási Központ

 

Országosan hét Regionális Szaktanácsadási Központ működik, melyek az alábbi tevékenységeket végzik:

  • a régió határain belül szolgáltatásaival elősegíti a területi szaktanácsadási központok szaktanácsadási munkáját, tevékenységét,
  • a régióban naprakész, régió-specifikus információkkal látja el a területi szaktanácsadási központokat és elősegíti a szaktanácsadók és az ügyfelek kapcsolatteremtését,
  • az Országos Szaktanácsadási Központtal együttműködve végzi a szaktanácsadók rendszeres képzését és továbbképzését a régióban,
  • közreműködik a területi szaktanácsadási központok kijelölésével kapcsolatos eljárásában,
  • részt vesz a szaktanácsadók és területi szaktanácsadási központok tevékenységének folyamatos értékelésében,
  • együttműködik az adott régió köztestületi és szakmai érdek-képviseleti szervezeteivel és más civil szervezetekkel,
  • kapcsolatot tart a szakmai szaktanácsadási központokkal, valamint a mezőgazdasági ismeretátadási és információs rendszer többi tagjával.

 


Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00