Oktatott tárgyak

szaktanacsado-intezet  

Mezőgazdasági szaktanácsadás

 

Tantárgyfelelős: Dr. Vér András PhD

ver.andras##kukac##sze.hu

Tel.: +36 96 566-729

 

 • Heti óraszáma: E: 2   Gy: 2
 • Kreditértéke: 4
 • Oktatási félév: 6
 • A tantárgy típusa: A
 • Számonkérés típusa: F
 • A tantárgy tantervi besorolása (szak, tagozat): Gazdasági és Vidékfejlesztési Agrármérnök alapszak (BSc); Nappali, levelező tagozat


 • A tantárgy rövid leírása és feladata a képzés céljának megvalósításában:

 

Az Agrár-szaktanácsadás a piacgazdasági körülmények között a vállalkozások fejlesztéséhez szükséges oktatási tevékenység. Az EU-hoz való csatlakozásunk következményeként ugyanis egyre több agrár-végzettségű szakember folytat szaktanácsadói tevékenységet. A szükséges módszertani alapok nélkül azonban munkájuk nem lehet hatékony. A nemzetközi tapasztalatok azt igazolják, hogy a szaktanácsadók rendszeres szakmai és módszertani képzése és továbbképzése nagyban hozzájárul a gazdálkodók tudásszintjének növeléséhez.

A tantárgy a szaktanácsadás elméleti alapjainak ismertetése után bemutatja azokat az ismeretátadási technikákat és kommunikációs módszereket, amelyek nélkülözhetetlenek a gyakorlati életben a szaktanácsadás területén. A szaktanácsadás folyamata című fejezet ismerteti a szaktanácsadás gyakorlatában elterjedt módszereket és azok megvalósításához kialakítható hatékony munkacsoportok szerepét a szaktanácsadási tevékenység során. A gyakorlati képzés keretein belül pedig konkrét esettanulmányok bemutatásával elősegíti az elméleti ismeretek könnyebb elsajátítását.

A tantárgy olyan általános és speciális ismereteket nyújt a gazdasági és vidékfejlesztő mérnökök számára, amelyek segítségével- kikerülve a gyakorlati életbe - elősegíthetik azt, hogy az agrárium szereplőinek versenyképessége fokozódjon, mely által nagyobb esélyük lehet az EU belső piacán való megfelelésre.

 

 • Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke:

 

Kötelező irodalom:

 1. Kozári J. (2007): Szaktanácsadás. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen, 2007.
 2. Kozári J. (2000): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban. Dinasztia Kiadó. Budapest, 2000.
 3. Kozári J. – Szabóné dr. Willin E. (2002): Szaktanácsadás kommunikációs módszertana. Mátra Tan Oktató-Kutató Kht. Gyöngyös, 2002.

 

Ajánlott irodalom:

 1. W. van den Ban – H. S. Hawkins (1996): Mezőgazdasági szaktanácsadás. Mezőgazda Kiadó, 1996.
 2. Kozári J. – Szabóné dr. Willin E. (2002): Szaktanácsadás kommunikációs módszertana. Mátra Tan Oktató-Kutató Kht. Gyöngyös, 2002
 3. Kárpáti L. (szerk.) (2002): Informatika szaktanácsadóknak. Agrárszakoktatási Intézet. Budapest, 2002.

 

 

 

Szaktanácsadás módszertana

 

Tantárgyfelelős: Dr. Vér András PhD

ver.andras##kukac##sze.hu

Tel.: +36 96 566-729

 

 • Heti óraszáma: E: 2   Gy: 0
 • Kreditértéke: 2
 • Oktatási félév: 4
 • A tantárgy típusa: A
 • Számonkérés típusa: V
 • A tantárgy tantervi besorolása (szak, tagozat): Növényorvos (MSc); Nappali, levelező tagozat

 • A tantárgy rövid leírása:

 

Szaktanácsadási ismeretek alapjai: alapfogalmak, szaktanácsadási politika, stratégiák és módszerek, mezőgazdasági ismereti és információs rendszer.

Ismeretátadás módszertana: ismeretátadási technikák, kommunikációs módszerek és főbb jellemzői. A szaktanácsadás folyamata: szaktanácsadási modellek, döntéstámogatás típusai, szaktanácsadási programok tervezése.

A szaktanácsadás menedzsmentje: szaktanácsadói menedzsment alapjai, tanácsadói szervezet menedzselése, ügyfél menedzselése.

 

 • Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke:

 

Kötelező irodalom:

 1. Kozári J. (2007): Szaktanácsadás. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen, 2007.
 2. Kozári J. (2000): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban. Dinasztia Kiadó. Budapest, 2000.
 3. Kozári J. – Szabóné dr. Willin E. (2002): Szaktanácsadás kommunikációs módszertana. Mátra Tan Oktató-Kutató Kht. Gyöngyös, 2002.

 

Ajánlott irodalom:

 1. W. van den Ban – H. S. Hawkins (1996): Mezőgazdasági szaktanácsadás. Mezőgazda Kiadó, 1996.
 2. Kozári J. – Szabóné dr. Willin E. (2002): Szaktanácsadás kommunikációs módszertana. Mátra Tan Oktató-Kutató Kht. 2002. Gyöngyös
 3. Kárpáti L. (szerk.) (2002): Informatika szaktanácsadóknak. Agrárszakoktatási Intézet. Budapest, 2002.

 

 

 

Szaktanácsadás menedzsmentje

 

Tantárgyfelelős: Dr. Vér András PhD

ver.andras@sze.hu

Tel.: +36 96 566-729

 

 

 • Heti óraszáma: E: 1     Gy: 1
 • Kreditértéke: 3
 • A tantárgy típusa: C
 • Számonkérés típusa: V
 • A tantárgy tantervi besorolása (szak, tagozat): Fakultatív tantárgy mesterszakos hallgatóknak; Nappali, levelező tagozat

 

 • A tantárgy rövid leírása és feladata a képzés céljának megvalósításában:

 

A tantárgy a mezőgazdasági szaktanácsadási ismeretek témakörét felölelő tantárgycsoport befejező tárgya. Oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az ön-, az ügyfél-, és a tanácsadói munka menedzselésének technikájával. A tantárgy jelentős teret szentel a vállalkozások válságát kiváltó okokra, azok jeleire és a vállalkozások reorganizációjának lépéseire.

A tantárgy anyagát kiscsoportos foglalkozások keretén belül dolgozzuk fel a hallgatók aktív közreműködésével. Jellegét tekintve a tantárgy új ismereteket közöl.

 

 • Kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke:

 

Kötelező irodalom:

 1. Kozári J. (2007): Szaktanácsadás. Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma. Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar. Debrecen, 2007.
 2. Kozári J. (2000): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban. Dinasztia Kiadó. Budapest, 2000.
 3. Kozári J. – Szabóné dr. Willin E. (2002): Szaktanácsadás kommunikációs módszertana. Mátra Tan Oktató-Kutató Kht. Gyöngyös, 2002.

 

Ajánlott irodalom:

 1. W. van den Ban – H. S. Hawkins (1996): Mezőgazdasági szaktanácsadás. Mezőgazda Kiadó, 1996.
 2. Kozári J. – Szabóné dr. Willin E. (2002): Szaktanácsadás kommunikációs módszertana. Mátra Tan Oktató-Kutató Kht. 2002. Gyöngyös
 3. Kárpáti L. (szerk.) (2002): Informatika szaktanácsadóknak. Agrárszakoktatási Intézet. Budapest, 2002.
Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00