Óvári Akadémikusok Klubja

 

 

 

 

CÉLOK, CÉLKITŰZÉSEK

 • Segítse a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
  (a továbbiakban Óvári Kar) fejlődését; az oktatás és a tudományos kutatás színvonalának emelését; a tudományos eredmények terjesztését.
 • Támogassa a Kar vezetését a stratégiai célok megfogalmazásában és megvalósításában.
 • Nyújtson szakmai- tudományos segítséget a Kar oktatóinak és kutatóinak a tudományos fokozat, illetve tudományos cím elérésében.
 • Járuljon hozzá a Kar érdekérvényesítő képességének javításához és fejlesztéséhez.
 • Lehetőségeihez mérten támogassa az Óvári Kar 200 éves alapítására tervezett bicentenáriumi év színvonalas megrendezését.

 

ÜGYREND

 • A Klub évente 2 alkalommal tart ülést, egyszer Mosonmagyaróváron és egyszer Budapesten.
 • A klubtagság megállapodás alapján az említetteken kívül más helyszínt és többszöri találkozást is javasolhat.
 • A magyaróvári ülésen a helyszínt az Óvári Kar biztosítja (ütközés esetén más helyszín is választható), a budapesti összejövetelek alkalmával a Magyar Tudományos Akadémia valamely épülete, előzetes egyeztetés alapján.
 • A klubüléseken a Kar mindenkori dékánja vagy annak megbízottja 15 perces tájékoztatást tart az Óvári Kar helyzetéről, ill. azokról a konkrét elképzelésekről, amelyekben az Óvári Akadémikusok Klubjának segítségét kéri a vezetés.
 • Az Óvári Akadémikusok Klubjának joga van az Óvári Kar vezetése felé javaslatot tenni, kérdést feltenni, kéréssel élni. Az illetékességet sem a Kar, sem az Egyetem vezetése nem vitathatja.
 •  Az Óvári Kar vezetőségének lehetősége van az Óvári Akadémikusok Klubja felé kéréssel fordulni.

 

TAGSÁG

 • A Magyar Tudományos Akadémia azon rendes, levelező, külső és tiszteletbeli tagjait várjuk a klubba, akiknek Óvári kötődése van (Óvári születésű, itt járt iskolába, egyetemre, hosszabb időt töltött a városban, illetve honoris causa elismerést kapott a mosonmagyaróvári Kartól, itt oktatott vagy oktat).
 • A Klubba való belépés önkéntes.
 • A Klubtagok nevei, a programok, valamint az ülések jegyzőkönyveinek kivonata a Klub honlapján nyilvánosságra kerülnek. A klub tagsága dönt arról, hogy a honlapon, vagy egyéb, nyilvánosságot jelentő fórumon milyen más információk jelennek meg a klubról.

 

AZ ÓVÁRI AKADÉMIKUSOK KLUBJÁNAK VEZETÉSE

 • Elnök: Prof. Dr. Dudits Dénes – az MTA rendes tagja
 • Tudományos titkár: Prof. Dr. Neményi Miklós – az MTA levelező tagja
 • Ügyvezető titkár: Dr. Vér András PhD.

 

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00