Projektek

Nemzetközi projektek

 

 

ISTERVIN - Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével

  • ISTERVIN  HUSK/1101/2.2.1/0294


istervin

 

 

A projekt weboldala (kísérleti eredmények, kiadványok, rendezvények)

 

A projekt fő célja a természeti értékekben gazdag térségekben a környezet megóvására irányuló stratégia kidolgozása és megvalósítása. Ennek eszköze a biotermelés elvén alapuló szőlőművelés elterjesztése, fenntartható fejlesztése.
 
A projektbe bevont szőlőültetvények a táj természetes, hagyományos rendszerének részei és tájvédelmi területekkel szomszédos dombvidéki lejtőkön találhatók (Magyarországon például a Duna-Ipoly Nemzeti Park, Szlovákiában Nyitra megyében a Párizsi mocsarak, Somhegy) A szőlőültetvények a veszélyeztetett növény- és állatfajok, valamint a természet védelmében jelentős potenciállal rendelkeznek. A szőlőművelés alapvetően befolyásolja a szomszédos tájvédelmi területeket. A hagyományos technológiák (az intenzív agrotechnika, a gyomirtók, a rovarölő szerek, stb.) alkalmazása a szőlészetekben összeütközésbe kerül a természet- és tájvédelemmel. Ezek a technológiák megbontják az ökológiai egyensúlyt, aminek következtében pusztulnak a hasznos állat- és madárfajok és a védett növényfajok. Szennyezik a talajt, a környező folyókat és a szermaradványok bejutnak a táplálékláncba, talajerózióhoz vezetnek.
  
A szőlőművelés azonban pozitív szerepet is játszhat a tájépítésben, ha nem használ kockázatos technológiákat és így visszatér a természetes módszerek alkalmazásához. Az új technológiák bevezetése lehetővé teszi a táj biodiverzitása és az egészséges környezet fenntartását. Ezek a módszerek hozzájárulnak a szőlőtermelő vidék gazdasági és védelmi funkcióinak bővítéséhez. A projekt új stratégiát fogalmaz meg a szőlőművelés fenntartható fejlesztésében, ami kizárólag a biogazdálkodáson alapul.

A projektről bővebben...

 

 


 

 

ECOWIN - Osztrák-magyar kezdeményezés a szőlőterületek ökológiai műveléséért

  • ECOWIN AT-HU projekt  AT-HU L00083

 

ecowin

 

 

 

A kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete partnereivel együtt - projektpartnerként - 2009-ben sikeresen pályázott az AT-HU Európai Területi Együttműködési (ETE) program keretén belül a „Természetvédelem a szőlőtermesztés ökologizálásán keresztül” (ECOWIN) c. projekt elnyerésére.  Ebben a pályázatban azt a célt tűztük ki, hogy a természetvédelem érdekében további változtatásokat határozunk meg a szőlőtermesztésben a talajművelés-talajvédelem, a tápanyag-gazdálkodás és a növényvédelem gyakorlatában. Monitoring vizsgálatokat végzünk (pl. ragadozó atka vizsgálatok, sorközi növény borítottság és fajösszetétel meghatározása, nappali lepke fajok megjelenésének elemzése, stb.), új módszereket alkalmazunk (helyi meteorológiai mérésekre alapozott növényvédelmi előrejelzés, EUF talajvizsgálat stb.), melyek segítik a célok megvalósítását és az eredmények értékelését. 

 

A projektről bővebben...

 

 


 

 

BioMotion  – Biofuels in Motion

  • Intelligent Energy Europe

biomotion

 

 

 

 

MÉK Szaktanácsadó és Továbbképzõ Intézete egy nemzetközi konzorcium tagjaként bio-üzemanyagokat népszerûsítõ projekt magyarországi megvalósításához nyert el EU támogatást az Intelligent Energy Europe (IEE) programból.

A program célja, hogy különbözõ információs anyagok, bemutatók és regionális kezdeményezések támogatása által növelje a megújuló üzemanyagok felhasználását, elfogadottságát és ismertségét a lakosság körében.

A projektről bővebben...

 

 


 

 

R.E.N.E. - Rural Extension Network Europe

 

 

A projektről (ENG)...

 

 


 

 

ALICERA - Action Learning for Identity and Competence in European Rural Areas, ALICERA

„Tanulás az Európai Vidéki Térségek Kompetenciájának és Identitásának megőrzéséért”

 

alicera

 

A projekt elsődleges célja, hogy a vidéki térségek fejlesztéséhez és a mezőgazdasághoz kapcsolódó témakörökben továbbképzések, előadások és csoportos műhelymunkák szervezésével a helyi lakosok, a diákok jobban megismerjék és tudatosan hasznosítsák a lakó- és munkakörnyezetükben rejlő lehetőségeket.

A projektről bővebben...

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00