Tejtanfolyam - A képzés alapadatai

Nyers tej mintavevő tanfolyam

 

Az Európai Uniós követelményeknek megfelelően a felvásárolt tej árkonzekvens minősítésével kapcsolatos mintavételhez és a kvótaévre vonatkozó átlag zsírtartalom meghatározásához a mintavevőknek képesítésre van szüksége. E képesítés megszerzéséhez a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar (SZE MÉK) Mosonmagyaróvár, Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete rendszeresen képzéseket szervez előre meghirdetett időpontokban.

A tanfolyami képzést a SZE MÉK Élelmiszertudományi Intézetének oktatói és a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet (MTKI) szakemberei végzik, akiktől a hallgatók, naprakész információkhoz juthatnak a tejipart érintő kérdésekben. Az MTKI Európa egyik legrégebbi kutató-fejlesztő intézménye, tevékenységi köre szorosan összeforrt a Kar tejgazdasági kutatatás fejlesztési és oktatási tevékenységével. Az intézet kidolgozta a Magyar Élelmiszerkönyv tejtermékekre vonatkozó előírásait és irányelveit, valamint részt vett a „Nyerstej mintavevő” tanfolyami képzés tematikájának megalkotásában.

 

A mintavétel személyi feltételei

a Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus)

3-2-1/2004 számú irányelv; A nyers tej árkonzekvens minősítésének mintavételi és vizsgálati módszerei

3. kiadás, 2013. alapján:

A mintavevő személy fertőző betegségekben nem szenvedhet, amelyet a külön jogszabályban meghatározott munka-alkalmassági dokumentummal igazolni köteles.

Mintavételt az a személy végezhet, aki az arra felhatalmazott intézményben szakirányú képzésben vett részt, és eredményes vizsgát tett. Sikeres vizsga esetén a mintavevő az oktatási intézménytől bizonyítványt kap. A mintavevő 5 évente köteles szakirányú továbbképzésen részt venni, és bizonyítványát megújítani. A mintavevők nyilvántartásáról és „Nyerstej mintavevő” feliratú, számozott bélyegzővel való ellátásáról a nyerstej-minősítő laboratórium gondoskodik (jelenleg a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minősítő Laboratóriuma).  A mintavevő a mintavételt a nyerstej minősítő laboratórium képviseletében végzi, ezért a mintavétellel összefüggő tevékenységéről a laboratóriumnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

 

Jelentkezés / információ:

Jankó-Knapp Gabriella

 • janko-knapp.gabriella##kukac##sze.hu
 • telefon: +36 96 566-782
 
Réder Krisztina
 • reder.krisztina@sze.hu
 • telefon: +36 96 566-781

 

A képzés helye:

 • Széchenyi István Egyetem MÉK Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet
  9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2.
 • Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
  9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 2.

 

Szervező:

 • Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet, Mosonmagyaróvár;
 • Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Mosonmagyaróvár

 

A szaktanfolyam szakmai felügyeletét ellátó szervezet:
Budapest Fővárosi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás


A képesítés megszerzésének feltételei:

8 általános iskolai végzettség, és a tejtermelés vagy a feldolgozás területén eltöltött legalább fél éves gyakorlati idő.


A tanfolyam időtartama:

 • Alapképzés: 40 óra előadás és laboratóriumi gyakorlat (4 napos képzés)
 • Ismétlő tanfolyam – tanúsítvánnyal már rendelkezők számára: 20 óra (4 nap)

 

Témakörök:

 • A tej összetétele, tulajdonságai és az azokat befolyásoló legfontosabb tényezők.
 • A tejtermelés alapjai és módszerei.
 • Környezethigiéniai ismeretek.
 • A tejtermelés alapjai és környezethigiéniai ismeretek, gyakorlat
 • A nyers tej elsődleges kezelésének módszerei.
 • A mintavétel szabályai.
 • Laboratóriumi gyakorlat. A savfok, a sűrűség, a pH-érték, a zsírtartalom, a gátlóanyag, a mikroba- és a szomatikus sejtszám termelőhelyi vizsgálati módszerei.
 • Mintavételi gyakorlat, konzultáció.

 

Vizsgakövetelmények (a szakmai vizsga részei):

 • sikeres írásbeli vizsga (tesztkérdések)
 • sikeres szóbeli, elméleti vizsga
 • sikeres gyakorlati vizsga
A sikeres vizsgát követően a résztvevők a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt kapnak. 
 
tejkartya
 

 tejkartya-hatlap

A képzés célja:

Elméleti és gyakorlati szakismeretek megszerzése, a nyers tej szakszerű, objektív mintavételi módszereinek elsajátítása.


A képesítéssel ellátható tevékenység:

Nyers tehén-, juh- és kecsketej mintavétele árkonzekvens nyerstej minősítés céljára.


Munkaterület:

A nyers tej termelőhelyi átadás-átvételének folyamatában az árkonzekvens nyerstej minősítés alapjául szolgáló mintavétel végrehajtása kézi módszerrel, vagy az erre a célra rendszeresített tejgyűjtő tartálygépkocsira szerelt automata mintavevővel.

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00